• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
Flicka på fält

Cultura familjehem

Cultura Familjehem arbetar med konsulentstödd familjehemsvård i Blekinge och Småland. Vårt uppdrag är att rekrytera och utreda familjer som vill bli familjehem samt att ge dem stöd och handledning. Vi har tillstånd från IVO och ramavtal med över 120 kommuner runt om i landet.

Ett familjehem är det som förr kallades för fosterhem. Det innebär att man tar emot ett barn på heltid som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Som familjehem hos oss ska man alltid känna en trygghet i att man året runt, under dygnets alla timmar kan komma i kontakt med oss för att få vägledning och stöttning.

Våra familjehem finns i:

  • Blekinge Län
  • Kalmar Län
  • Kronobergs Län

Vi är i ständigt behov av nya familjehem så klicka gärna vidare på vår sida och läs mer om vad det innebär att vara familjehem, vem som kan bli familjehem och hur man blir familjehem.