• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny

Nytt ramavtal med 46 kommuner

Vi har nu fått det glädjande beslutet om att vi blivit antagna och godkända som leverantör i en stor upphandling av konsulentstödd familjehemsvård som omfattar totalt 46 kommuner i Kronoberg, Halland och Skåne. Avtalet kommer att gälla i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Totalt har vi idag ramavtal med över 120 kommuner i Sverige.