• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny

Nytt ramavtal med alla 290 kommuner i Sverige

Nu har vi skrivit ramavtal om familjehemsvård med Sveriges samtliga 290 kommuner! Av totalt 174 leverantörer kom vi på plats 27 vilket för vår del kommer innebära ett avsevärt högre antal placeringsförfrågningar. Avtalet har nu trätt ikraft och gäller i fyra år. Det här kommer innebära att vårt behov av nya familjehem nu kommer vara större än någonsin tidigare.