Maria och Christian
Maria och Christian - Familjehemskonsulenter
  • Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
checklista

Överväldigande resultat i vår senaste kvalitetsundersökning!

Vi har nu sammanställt vår årliga enkätundersökning som handlar om nöjdhetsgrad i förhållande till bland annat service, stöd och kompetens. Enkäterna har skickats ut till samtliga våra uppdragsgivare (socialtjänst) och familjehem. Det är med stor glädje som vi kan konstatera att vi uppnådde ett resultat som överträffade alla våra förväntningar. För att uppnå en godkänd-nivå i undersökningen krävdes ett resultat om 66%. Cultura Familjehem uppnådde hela 93% bland våra uppdragsgivare och 94% hos våra familjehem.

Vi tackar ödmjukast våra uppdragsgivare och familjehem för det fina omdömet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!