• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
Glada barn

Tillståndsbevis från Inspektionen för vård och omsorg

En bra start på det nya året! Förra året infördes tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsvård. Vi har nu äntligen fått beslut från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) att vi har beviljats tillstånd för vår verksamhet.

Tillståndsbevis kommer i fortsättningen att krävas om man vill bedriva konsulentstödd familjehemsvård. I praktiken innebär det här att vi nu står under IVO:s tillsyn. En ny och viktig lag som stärker rättssäkerheten för de barn och ungdomar som är placerade.