• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
pojke med huva

Vem kan bli familjehem?

Civilstånd och boende

För oss kan ett familjehem se ut på olika sätt. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo i lägenhet eller i villa. Du kan bo på landet eller i stan. Du kan arbeta heltid, deltid eller studera. Det viktigaste är att ni är en stabil familj med ordnade levnadsförhållanden, att ni har en stabil ekonomi samt har en god hälsa.

Registerkontroll

Inför en familjehemsutredning kommer ni bli ombedda att begära ut utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister samt från Kronofogden. För att bli familjehem så får man inte ha några anmärkningar i dessa register. Ni kommer även att få begära ut utdrag från socialtjänsten i er hemkommun för att visa att ni själva inte är eller har varit aktuella för stödinsatser de senaste fem åren. Vidare behöver ni begära ut registerutdrag från Försäkringskassan. Ett sådant utdrag visar på om man tex. varit långtidssjukskriven de senaste två åren. Vi på Cultura Familjehem kommer instruera er hur ni går tillväga för att beställa dessa registerutdrag.

Alla i familjen måste vara överens.

En förutsättning för att bli familjehem är att alla i familjen är överens om att vilja ta emot ett barn och att detta beslut är genomtänkt då alla familjemedlemmar kommer bli berörda. Ni som familj behöver kunna erbjuda barnet ett eget trivsamt rum som är grundmöblerat.

Mer information