• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny

Vilket stöd får ni från oss?

Handledning och stöd

Vår främsta huvuduppgift är att stötta och handleda våra familjehem. Men något förenklat kan man säga att vi många gånger har funktionen som bollplank eller någon som man kan rådfråga. Det kan vara vardagliga saker som uppstår kring den placerade där man vill ha någon att prata med för att ställa frågan ”tänker jag rätt nu?”, ”hur tycker ni att vi ska hantera det här?" eller ”har ni några förslag på hur vi ska göra i denna situation?”.

Handledningen som vi tillhandahåller våra familjehem sker alltid på plats i familjens egna hem. Frekvensen på besök är beroende av uppdragets utformning och familjehemmets behov. I genomsnitt besöker vi våra familjehem varannan vecka och därutöver telefonkontakt.

Vid behov och önskemål så närvarar vi även vid skolmöten, möten på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt övriga relevanta möten som gäller det placerade barnet.

Jour dygnet runt, året runt.

Vi har jour året runt, dygnets alla timmar. Det innebär att våra familjehem alltid kan komma i kontakt med oss om det är något som inte kan vänta till kontorstid. Många familjehem uttrycker det som en stor trygghet att veta att vi tillhandahåller den tjänsten.

Kompetent personal med 100% engagemang

Vi som arbetar på Cultura Familjehem har relevant högskoleutbildning och tidigare lång erfarenhet från behandlingsarbete, familjehemsvård och myndighetsutövning inom socialtjänsten, vilket vi ser som en viktig förutsättning för att kunna ge våra familjehem det stöd som de förtjänar.

Mer information