• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
parents-and-children

För socialtjänsten

Cultura Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem för barn och vuxna. Våra familjehem finns belägna i Blekinge Län, Kalmar Län och Kronobergs Län. Vi har idag ramavtal med över 120 kommuner runt om i landet. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga som behöver placeras i familjehem på grund av till exempel:

  • Omsorgsbrister
  • Hedersproblematik
  • Skyddsärenden
  • Ensamkommande barn
  • Kriminalitet
  • Missbruk
  • Social problematik
  • Neuropsykiatriska funktionshinder

Tillståndsplikt

Vi har sedan 2017 tillståndsbevis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Personal

Samtlig personal på Cultura har adekvat universitetsutbildning samt mångårig yrkeserfarenhet från socialtjänsten inom behandlingsarbete, familjehemsvård och utredningsarbete.

Handledning och stöd

Culturas familjehem får handledning i hemmet med en mycket tät frekvens. Vi har jourverksamhet dygnet runt.

Månadsrapporter enligt BBIC

Vi skickar månadsrapport enligt BBIC till vår uppdragsgivare. Vi är måna om att hålla socialsekreterare välinformerade och uppdaterade kring det placerade barnet.

Referenser

Vi har uppdrag från ett flertal olika små och stora kommuner runt om i landet. Vi lämnar gärna referenser om så önskas.

Placeringsförfrågningar 0480-98 01 02