• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
dator

Vår verksamhet

Värdegrund

Trygghet, engagemang och professionalitet är de tre nyckelord som formar grundstommen hos Cultura Familjehem.

Vi på Cultura Familjehem anser att varje barn har rätt till att växa upp i ett tryggt och kärleksfullt hem där barnet blir respekterad, sedd och bekräftad. För oss är det därför särskilt viktigt att våra familjehem är noggrant utredda och att matchningen mellan barn och familjehem är välgenomtänkt och är grundad efter barnets behov.

Culturas familjehem ska känna trygghet att de aldrig kommer att stå ensamma i sitt uppdrag. Vi ger handledning och stöd med mycket hög frekvens så att våra familjehem ska känna sig trygga i sitt uppdrag under tiden barnet är placerat hos dem.

Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkra vår verksamhet vilket betyder att vi kan erbjuda en hög servicenivå samt att vi har kompetent personal som är väl förtrogen med aktuell forskning samt den lagstiftning som styr vårt arbete. Vår målsättning är alltid att vårt arbete ska underlätta för och avlasta våra uppdragsgivare och att de alltid ska vara välinformerade kring hur det går för det placerade barnet.